จอมเทพไซเบอร์บน Google+
ขยายหน้าจอ
 
  • โพสต์
  • ไดอารี่
  • ผู้ใช้
  • ฟอรั่ม
  • กลุ่ม
โพสต์
ประกาศ : ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน "ห้ามแสดงความคิดเห็น, อัพโหลดภาพ, สื่อ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด" หากพบเห็นกรุณาแจ้งได้โดย : โพสที่ฟอรั่ม หรือ อีเมล์ doothaithai [at] gmail.com โปรดช่วยกันสร้างสายใยความสุขให้กับโลกไซเบอร์แห่งนี้...ดร.ไอที...จอมเทพไซเบอร์
  • 977เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เจริญอัปปมัญญา แผ่เมตตา คาราโอเกะ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์thepcyber

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 2

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 906

 สำคัญ : 0

 เงิน : 1220 (บาท)
 ความดี : 1023 (แต้ม)
 เครดิต : 1081 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 55 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2013-05-13 01:03:54 ┊จำนวนผู้เข้าชม:977 ท่านอะหัง อะเวโร โหมิ
(ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร)
อัพยาปัชโฌ โหมิ
(ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีโฆ โหมิ
(ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
(ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
มะมะ มาตาปิตุ
(ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า)
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
(ครูอาจารย์ และญาติมิตร)
สะพราหมะจาริโน จะ
(ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง)
อะเวรา โหนตุ
(จงปราศจากเวร)
อัพยาปัชฌา โหนตุ
(จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีฆา โหนตุ
(จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
(ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
(ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ ))
อะเวรา โหนตุ
(จงปราศจากเวร)
อัพยาปัชฌา โหนตุ
(จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีฆา โหนตุ
(จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
(ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
(ขอพระภิกษุทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้)
สามะเณรา จะ
(และสามเณร)
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ
(ทั้งอุบาสก และอุบาสิกา)
อะเวรา โหนตุ
(จงปราศจากเวร)
อัพยาปัชฌา โหนตุ
(จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีฆา โหนตุ
(จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
(ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย)
อะเวรา โหนตุ
(จงปราศจากเวร)
อัพยาปัชฌา โหนตุ
(จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีฆา โหนตุ
(จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
(ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย)
อิมัสมิง วิหาเร
(ในวิหารแห่งนี้)
อิมัสมิง อาวาเส
(ในอาวาสแห่งนี้)
อิมัสมิง อาราเม
(ในอารามแห่งนี้)
อารักขา เทวาตา
(ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้)
อะเวรา โหนตุ
(จงปราศจากเวร)
อัพยาปัชฌา โหนต
(จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีฆา โหนตุ
(จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
(ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
สัพเพ สัตตา
(ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ ปาณา
(ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย)
สัพเพ ภูตา
(ขอภูติทั้งหลาย)
สัพเพ ปุคคะลา
(ขอบุคคลทั้งหลาย)
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
(ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย)
สัพพา อิตถีโย
(ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ ปุริสา
(ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ อริยา
(ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ อนริยา
(ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ เทวา
(ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ มนุสสา
(ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง)
สัพเพ วินิปาติกา
(ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง)
อะเวรา โหนตุ
(จงปราศจากเวร)
อัพยาปัชฌา โหนตุ
(จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
อะนีฆา โหนตุ
(จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
ทุกขา มุจจันตุ
(ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์)
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา)
กัมมัสสะกา
(ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น)
ปุรถิมายะ ทิสายะ
(ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา (ทิศตะวันออก))
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
(ในทิศปัจฉิม (ทิศตะวันตก))
อุตตรายะ ทิสายะ
(ในทิศอุดร (ทิศเหนือ))
ทักขิณายะ ทิสายะ
(ในทิศทักษิณ (ทิศใต้))
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
(ในทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้))
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
(ในทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ))
อุตตระ อนุทิสายะ
(ในทิศอิสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ))
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
(ในทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้))
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
(ในทิศเบื้องล่าง)
อุปาริมายะ ทิสายะ
(ในทิศเบื้องบน)
สัพเพ สัตตา
(ขอสัตว์ทั้งหลาย)
สัพเพ ปาณา
(ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย)
สัพเพ ภูตา
(ขอภูติทั้งหลาย)
สัพเพ ปุคคะลา
(ขอบุคคลทั้งหลาย)
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
(ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย)
สัพพา อิตถีโย
(ขอสตรีทั้งหลาย)
สัพเพ ปุริสา
(ขอบุรุษทั้งหลาย)
สัพเพ อริยา
(ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย)
สัพเพ อนริยา
(ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย)
สัพเพ เทวา
(ขอเทวา ทั้งหลาย)
สัพเพ มนุสสา
(ขอมนุษย์ทั้งหลาย)
สัพเพ วินิปาติกา
(ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย)
อะเวรา โหนตุ
(อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
อัพยาปัชฌา โหนตุ
(อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
อะนีฆา โหนตุ
(อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย)
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
(จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ)
ทุกขา มุจจันตุ
(ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์)
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
(จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา)
กัมมัสสะกา
(ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น)
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
(และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ)
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
(และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก)
สมันตา จักกะวาเลสุ
(สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล)
เย สัตตา ปถวิจารา
(ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี)
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
(ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
นิทุกขา จะ นุปัททวา
(ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย)
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
(ขอสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ)
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
(และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก)
สมันตา จักกะวาเลสุ
(สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล)
เย สัตตา อุทักเขจารา
(ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ)
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
(ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย)
นิทุกขา จะ นุปัททวา
(ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย)
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
(ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องบน คือ ภวัคคภูมิลงมา)
อโธ ยาวะ อวิจิโต
(ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป)
สมันตา จักกะวาเฬสุ
(ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล)
เย สัตตา ปฐวีจารา
(ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี)
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
(ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย)
นิทุกขา จะ นุปัททวา
(ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ)ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:


ติดตามเว็บดูไทยไทยผ่านทาง Google+ ติดตามผ่าน youtube

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Doothaithai.com โดย Jormthepcyber
ใช้สัญญาอนุญาตของ
ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ: แสดงที่มา-
ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0
ประเทศไทย.

นมตฺถุ สมฺมาสมฺโพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ขอจงมีแด่พระสัมมาสัมโพธิญาณ.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเลฯ
ผู้มีปัญญามีความพินิจ ย่อมตั้งตัวได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อย ๆ ให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้น (พระพุทธพจน์)
พระอริยสงฆ์ไทย
ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์
บริการทำเว็บไซต์ เว็บขายสินค้า
ห้างในบ้าน

กฎระเบียบการแสดงความเห็นเว็บดูไทยไทย

1. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
2. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
3. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ
4. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน
5. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, รูปภาพหรือ Media ต่าง ๆ ที่เป็นการตัดต่อภาพบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
7. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายทุกบทบัญญัติ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
8. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, เพลง, MV, Clip, Video, Media, รูปภาพ และ Software ทุกชนิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์
9. ห้ามโพสต์ลิงก์โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง crack, serial, patch, keygen
10. โปรแกรมที่เป็นรุ่นทดลองใช้ Demo, Shareware, Trial โพสต์ได้แต่ขอความกรุณาให้ใส่ลิงก์เว็บของผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่ควรใส่ลิงก์ที่เข้าถึงตัวไฟล์โดยตรง
11. โปรแกรม Freeware - Open Sources อนุญาตให้โพสต์ลิงก์โปรแกรมได้ แต่ด้วยความเคารพและแสดงความขอบ คุณต่อผู้พัฒนาโปรแกรม ควรระบุเว็บที่มาของโปรแกรม
12. ไม่ใช้ข้อความที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ

ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบ IP และอีเมล์ได้ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎระเบียบ หรือสร้างความเสียหาย

ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ
ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศิลธรรม และกฎของ Website
กรุณาแจ้งมาที่ Admin เพื่อที่ทีมงานจะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณ

คลิ๊กที่นี่...เพื่ออ่านกติกา มารยาท ข้อบังคับในการใช้งานเว็บดูไทยไทย...เพิ่มเติม


กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป