จอมเทพไซเบอร์บน Google+
ขยายหน้าจอ
 
  • โพสต์
  • ไดอารี่
  • ผู้ใช้
  • ฟอรั่ม
  • กลุ่ม
โพสต์
ประกาศ : ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน "ห้ามแสดงความคิดเห็น, อัพโหลดภาพ, สื่อ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด" หากพบเห็นกรุณาแจ้งได้โดย : โพสที่ฟอรั่ม หรือ อีเมล์ doothaithai [at] gmail.com โปรดช่วยกันสร้างสายใยความสุขให้กับโลกไซเบอร์แห่งนี้...ดร.ไอที...จอมเทพไซเบอร์
  • 4950เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เสด็จสู่สำนักของอุทกดาบส [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์thepcyber

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 2

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 906

 สำคัญ : 0

 เงิน : 1220 (บาท)
 ความดี : 1023 (แต้ม)
 เครดิต : 1081 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 55 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2011-03-11 14:03:50 ┊จำนวนผู้เข้าชม:4950 ท่าน
เมื่อพระโพธิสัตว์หลีกออกจากสำนักของอาฬารดาบสแล้ว ได้ยินกิตติศัพท์ของอุทกดาบสรามบุตร จึงเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ ของอุทกดาบส เหตุการณ์ทั่วไปก็คล้ายกับครั้งที่เรียนกับอาฬารดาบส แต่อุทกดาบสนั้นท่านเป็นทั้งศิษย์และบุตรของรามดาบสอีกทอดหนึ่ง รามดาบสสำเร็จฌานสมาบัติ ๘ ได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แต่ได้เลียชีวิตไปแล้ว ส่วนอุทกดาบสถึงแม้ยังไม่สำเร็จถึงขั้นนั้นก็สามารถบอกวิธีการปฏิบ้ติให้แก่พระโพธิสัตว์จนสามารถเจริญฌานได้สำเร็จ อุทกดาบสจึงต้องการยกตำแหน่งเจ้าสำนักให้แก่พระโพธิสัตว์ เพราะถือว่าพระองค์สำเร็จฌานขั้นสูงสุดระดับเดียวกับรามดาบส

ศัมภีร์ทางเถรวาทไม่ได้ระบุว่าอุทกดาบสมีสำนักอยู่ที่ไหนและมีศิษย์เท่าใด แต่ในศัมภีร์ลลิตวิสตระ กล่าวว่า สำนักของอุทกดาบส อยู่ในกรุงราชคฤห์ มีศิษย์ราว ๗๐๐ คน

มีข้อสังเกตว่า ในขณะที่พระโพธิสัตว์มาพบกับอุทกดาบสนั้น อุทกดาบสเองยังไม่สำเร็จสมาบติ ๘ แต่สามารถอธิบายให้พระโพธิสัตว์ทราบได้ว่า รามดาบสสำเร็จถึงขั้นใด และเมื่อพระโพธิสัตว์สามารถทำได้ถึงขั้นเดียวกับรามดาบส อุทกดาบสจึงมอบตำแหน่งเจ้าสำนักให้ และในคัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมปัณณาสก์ได้กล่าวว่า อุทกดาบสได้เห็น ตัวอย่างจากพระโพธิสัตว์ จึงเพียรปฏิบ้ติจนบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบติเช่นเดียวกัน

(ในพระบาลีปรากฏเรื่องที่รามะบรรลุสมาบติไม่ปรากฏเรื่องของอุทกะ คำนั้นกล่าวไว้โดยเนื่องด้วยเวลาที่อุทกะพบกับพระโพธิสัตว์ เพราะอุทกะนั้นเพียรพยายามในอรูปฌานที่ ๔ นั้นอยู่ก่อน เมื่อสดับว่าพระมหาบุรุษได้บรรลุสมาบติโดยเร็วก็เกิดความสลดใจ ครั้นพระโพธิสัตว์เบื่อหน่ายแล้วหลีกไป หลังจากนั้นก็พากเพียรปฏิบติอยู่ จึงยังสมาบติ ๘ ให้เกิดขึ้นต่อกาลไม่นาน ฉะนั้นพระธรรมลังคาหกาจารย์จงกล่าวว่า เนวสญฺญานาสญฺญายตเน นิพฺพตฺโตติ อทฺทส (ทรงเห็นว่าอุทกะไปเกิดในพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ)

พระโพธิสัตว์ทรงเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ได้ไม่นานก็ทรงดำริว่า คำสอนนี้ก็ยังไม่ใช่ทางไปสู่นิพพานเช่นเดียวกัน เมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมินาน ๘ หมื่น ๔ พันกัป ครั้นตายจากพรหมโลกก็จะต้องมารับทุกข์ในโลกมนุษย์อีก ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นที่ทรงแสวงหาจึงทรงสละฌานที่บรรลุแล้ว โดยไม่ใส่ใจอีก แล้วออกจากสำนักของอุทกดาบส
ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:


ติดตามเว็บดูไทยไทยผ่านทาง Google+ ติดตามผ่าน youtube

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Doothaithai.com โดย Jormthepcyber
ใช้สัญญาอนุญาตของ
ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ: แสดงที่มา-
ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0
ประเทศไทย.

นมตฺถุ สมฺมาสมฺโพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ขอจงมีแด่พระสัมมาสัมโพธิญาณ.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเลฯ
ผู้มีปัญญามีความพินิจ ย่อมตั้งตัวได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อย ๆ ให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้น (พระพุทธพจน์)
พระอริยสงฆ์ไทย
ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์
บริการทำเว็บไซต์ เว็บขายสินค้า
ห้างในบ้าน

กฎระเบียบการแสดงความเห็นเว็บดูไทยไทย

1. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
2. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
3. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ
4. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน
5. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, รูปภาพหรือ Media ต่าง ๆ ที่เป็นการตัดต่อภาพบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
7. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายทุกบทบัญญัติ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
8. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, เพลง, MV, Clip, Video, Media, รูปภาพ และ Software ทุกชนิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์
9. ห้ามโพสต์ลิงก์โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง crack, serial, patch, keygen
10. โปรแกรมที่เป็นรุ่นทดลองใช้ Demo, Shareware, Trial โพสต์ได้แต่ขอความกรุณาให้ใส่ลิงก์เว็บของผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่ควรใส่ลิงก์ที่เข้าถึงตัวไฟล์โดยตรง
11. โปรแกรม Freeware - Open Sources อนุญาตให้โพสต์ลิงก์โปรแกรมได้ แต่ด้วยความเคารพและแสดงความขอบ คุณต่อผู้พัฒนาโปรแกรม ควรระบุเว็บที่มาของโปรแกรม
12. ไม่ใช้ข้อความที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ

ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบ IP และอีเมล์ได้ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎระเบียบ หรือสร้างความเสียหาย

ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ
ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศิลธรรม และกฎของ Website
กรุณาแจ้งมาที่ Admin เพื่อที่ทีมงานจะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณ

คลิ๊กที่นี่...เพื่ออ่านกติกา มารยาท ข้อบังคับในการใช้งานเว็บดูไทยไทย...เพิ่มเติม


กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป