จอมเทพไซเบอร์บน Google+
ขยายหน้าจอ
 
  • โพสต์
  • ไดอารี่
  • ผู้ใช้
  • ฟอรั่ม
  • กลุ่ม
โพสต์
ประกาศ : ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน "ห้ามแสดงความคิดเห็น, อัพโหลดภาพ, สื่อ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด" หากพบเห็นกรุณาแจ้งได้โดย : โพสที่ฟอรั่ม หรือ อีเมล์ doothaithai [at] gmail.com โปรดช่วยกันสร้างสายใยความสุขให้กับโลกไซเบอร์แห่งนี้...ดร.ไอที...จอมเทพไซเบอร์
  • 5878เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาที่อุรุเวลาเสนานิคม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์thepcyber

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 2

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 907

 สำคัญ : 0

 เงิน : 1221 (บาท)
 ความดี : 1024 (แต้ม)
 เครดิต : 1082 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 55 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2011-03-11 14:22:15 ┊จำนวนผู้เข้าชม:5878 ท่าน
เมื่อออกจากสำนักของอุทกดาบสแล้ว พระโพธิสัตว์ทรงเที่ยว จาริกไปในดินแดนแคว้นมคธ ทั้งนี้เพื่อค้นหาทางสู่ความไม่ตายคือ พระนิพพานด้วยตนเอง จนกระทั่งมาถึงป่าอุรุเวลาตำบลเสนานิคม ซึ่งมีแม่นั้าเนรัญชราไหลผ่าน ทรงเห็นว่าเป็นที่สงบสงดน่ารื่นรมย์ เหมาะสำหรับการบำเพ็ญเพียร อีกทั้งมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลสำหรับการบิณฑบาต จึงหยุดพักอยู่ในป่าแห่งนั้น

ในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่ทราบชัดว่าจะบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีใด เนื่องจากในสมัยนั้นนิยมการทรมานตนเพื่อเผากิเลส พระองค์จึงทรงดำริถึงผู้บำเพ็ญเพียรที่อุปมาเหมือนไม้ ๓ ชนิด คือ

๑. ไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำ เมื่อนำมาเสียดสีกันเข้า จะไม่สามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได้ เปรียบได้กับผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง ๔ แวดล้อมด้วยบุตร ภรรยา และญาติพี่น้อง เป็นต้น เพลิดเพลิน ยินดีในกามสุข บุคคลพวกนี้แม้จะเพียรพยายามสักเพียงใด ปัญญา ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

๒. ไม้สดที่ชุ่มด้วยยาง แม้ไม่แช่อยู่ในน้ำ เมื่อนำมาสีกันก็ไม่อาจทำให้เกิดไฟขึ้นได้ เพราะไม้นั้นยังชุ่มด้วยยาง เปรียบได้กับผู้ที่สละบ้านเรือนออกบวช แต่จิตใจก็ยังติดข้องอยู่กับกามคุณทั้ง ๕ ผู้นั้นก็ยังไม่อาจทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้

ในคัมภีร์อรรถกถา กล่าวถึงอุปมาทั้ง ๒ ข้อนี้ว่าเป็นการปฏิบัติ ของพวกพราหมณ์ธรรมิก (พราหมณ์ประพฤติวัตร) พราหมณ์พวกนี้ ใช้ชีวิตนักบวชตั้งแต่ยังหนุ่มจนกระทั้งอายุ ๔๘ ปี แล้วกลับไปแต่งงาน มีครอบครัวเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล ลังนั้น ในขณะที่บวชอยู่ พวกเขา ก็ยังมีความคิดข้องเกี่ยวอยู่กับกามคุณ

๓. ไม้แห้งปราศจากยาง ไม่ตั้งอยู่ในน้ำ เมื่อนำมาเสียดสีกัน ก็จะทำให้เกิดไฟขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งเปรียบได้กับผู้ที่สละความยินดีใน กามคุณแล้วย่อมสามารถทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย ไม่ว่าการบำเพ็ญเพียรของเขาจะประกอบด้วยการทรมานตนหรือไม่ก็ตาม

ตามนัยของอุปมาข้อที่ ๓ นี้นั้น พระโพธิสัตว์อาจเลือกที่จะบำเพ็ญเพียรได้ ๒ วิธี แต่ได้ทรงเลือกวิธีที่จะบำเพ็ญทุกรกิริยาตามที่นิยมทำในสนัยนั้น เช่น ขบฟันแน่น เอาลิ้นดุนที่เพดาน การบำเพ็ญทุกรกิริยาเช่นนี้ทำให้พระองค์ประสบกับทุกขเวทนาแรงกล้าจนกระทั่ง พระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะ

ในวิตักกสัณฐานสูตร ได้กล่าวถึงการขับไล่ความคิดให้หมดไปด้วยวิธีเดียวกันนี้ แต่พระพุทธองค์ได้แสดงพระสูตรนี้หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว เป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนาอย่างหนึ่งเพื่อขจัดความทะยานอยากที่เกิดขึ้น และยังได้ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรพร้อมทั้งพระสูตรอื่นอีกด้วย ด้งนั้นจึงอนุมานได้ว่า วิธีปฏิบัติขณะบำเพ็ญทุกรกิริยานั้น จะต้องแตกต่างจากวิธีการปฏิบ้ติตามมัชฌิมาปฏิปทาที่ได้ทรงตรัสรู้ ในภายหลังซึ่งก็คือการฝึกฝนจิตไม่ให้เป็นทุกข์เมื่อรู้สึกเจ็บปวดทรมานทางร่างกาย

หลังจากนั้น พระโพธิสัตว์ได้ใช้วิธีกลั้นลมหายใจซึ่งทำให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจนถึงกับสิ้นสติล้มลง เหล่าเทวดาบางตน กล่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว บางตนก็ว่ายังไม่สิ้นพระชนม์ แต่จวนเจียนเต็มทีแล้ว บางตนก็กล่าวว่าพระองค์กำสังเสวยสุขอยู่ในอรหัตตผล แม้จะต้องทนทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้ พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะอะไรเลย

ต่อมาได้ทรงดำริว่าจะต้องพยายามให้ยิ่งขึ้นอีก โดยการอดอาหาร เหล่าเทวดาก็พาก้นทูลทัดทานว่า หากพระองค์ทรงอดอาหาร พวกข้าพระองค์ก็จะชโลมพระวรกายด้วยอาหารทิพย์ เพื่อให้พระองค์ ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ได้ พระโพธิสัตว์จึงเลิกล้มความคิดที่จะอดอาหาร เพราะถ้าเทวดาทำเช่นนั้น การอดอาหารของพระองค์ก็เป็นการหลอกลวง และได้เปลี่ยนจากการอดอาหารมาเป็นการลดอาหาร ลงทีละน้อย จนในที่สุดเหลือเพียงแกงถั่ววันละหนึ่งอุ้งมือเท่านั้น เป็นเหตุให้พระวรกายซูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เช่นที่เราเห็นในภาพพระโพธิสัตว์ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ดวงตาที่งสองลึกโบ๋ลงไป ในเบ้าเหมือนบ่อน้ำ หนังศีรษะเหมือนน้ำเต้าที่ตากแดดจนเหี่ยวแห้ง เมื่อจะทรงลูบท้องก็ไปถูกกระดูกสันหลัง เมื่อจะลูบกระดูกสันหลัง ก็ไปถูกท้อง เวลาจะลุกขึ้นไปอุจจาระหรือปัสสาวะ ก็หมดแรงล้มคว่ำลงไป

บางคนมาเห็นพระโพธิสัตว์ในสภาพเช่นนั้น บ้างก็ว่า "พระสมณโคดมมีผิวดำ" บ้างก็ว่า "พระสมณโคดมมีผิวสน้ำตาล" อีกคน ก็กล่าวว่า "พระสมณโคดมมีผิวสีน้ำตาลแกมน้ำเงินเหมือนหนังปลา" พระฉวีวรรณอันผุดผ่องเปล่งปลั่งดั่งสีทองได้เปลี่ยนแปลงไปถึงเพียงนี้ เพราะการอดอาหารนั่นเองผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:


ติดตามผ่าน youtube

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Doothaithai.com โดย Jormthepcyber
ใช้สัญญาอนุญาตของ
ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ: แสดงที่มา-
ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0
ประเทศไทย.

นมตฺถุ สมฺมาสมฺโพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ขอจงมีแด่พระสัมมาสัมโพธิญาณ.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเลฯ
ผู้มีปัญญามีความพินิจ ย่อมตั้งตัวได้ ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อย ๆ ให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้น (พระพุทธพจน์)
พระอริยสงฆ์ไทย
ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์
บริการทำเว็บไซต์ เว็บขายสินค้า
ห้างในบ้าน

กฎระเบียบการแสดงความเห็นเว็บดูไทยไทย

1. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด
2. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
3. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ
4. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน
5. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, รูปภาพหรือ Media ต่าง ๆ ที่เป็นการตัดต่อภาพบุคคล ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้น
7. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, Media หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายทุกบทบัญญัติ รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
8. ห้ามแสดงความคิดเห็น, Upload File ภาพ, เพลง, MV, Clip, Video, Media, รูปภาพ และ Software ทุกชนิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์
9. ห้ามโพสต์ลิงก์โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง crack, serial, patch, keygen
10. โปรแกรมที่เป็นรุ่นทดลองใช้ Demo, Shareware, Trial โพสต์ได้แต่ขอความกรุณาให้ใส่ลิงก์เว็บของผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่ควรใส่ลิงก์ที่เข้าถึงตัวไฟล์โดยตรง
11. โปรแกรม Freeware - Open Sources อนุญาตให้โพสต์ลิงก์โปรแกรมได้ แต่ด้วยความเคารพและแสดงความขอบ คุณต่อผู้พัฒนาโปรแกรม ควรระบุเว็บที่มาของโปรแกรม
12. ไม่ใช้ข้อความที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ

ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อสามารถตรวจสอบ IP และอีเมล์ได้ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฎระเบียบ หรือสร้างความเสียหาย

ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ
ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศิลธรรม และกฎของ Website
กรุณาแจ้งมาที่ Admin เพื่อที่ทีมงานจะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณ

คลิ๊กที่นี่...เพื่ออ่านกติกา มารยาท ข้อบังคับในการใช้งานเว็บดูไทยไทย...เพิ่มเติม


กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป